Процедура по закриване на ЕООД и ООД

Процедура по закриване на ЕООД и ООД

В сложните търговски отношения възникват много и различни обстоятелства, които водят със себе си редица промени. Бизнесът представлява динамична система, в която оперират много и различни контрагенти, всеки от които се стреми към печалба. При редица случаи обаче възникват не

Стартиране на фирмен блог

Стартираме фирмен блог към сайта, в който ще качваме важни новини и полезна информация по темите регистриране на фирма, счетоводно обслужване на фирми,  и прехвърляне на дружествени дялове. За всякакви въпроси по тези теми не се колебайте да се свържете