Счетоводна къща София

Счетоводна къща София

Изборът на счетоводна къща за счетоводното обслужване на нашия бизнес, е една важна и отговорна задача, пред която е изправен всеки собственик на бизнес. София е,  може би, градът с най-много счетоводни къщи от глава на населението в България и

Прехвърляне на фирма

Прехвърляне на фирма

Прехвърляне на фирма: Способи за прехвърляне Когато говорим за прехвърляне на фирма, най-често се има предвид прехвърляне на фирма чрез продажба на дружествени дялове. Това е способ, чрез който една фирма може да бъде прехвърлена както изцяло, така и само

Процедура по закриване на ЕООД и ООД

Процедура по закриване на ЕООД и ООД

В сложните търговски отношения възникват много и различни обстоятелства, които водят със себе си редица промени. Бизнесът представлява динамична система, в която оперират много и различни контрагенти, всеки от които се стреми към печалба. При редица случаи обаче възникват не

Стартиране на фирмен блог

Блог за дружествено право и счетоводно обслужване Стартираме фирмен блог към сайта, в който ще качваме важни новини и полезна информация по темите регистриране на фирма, счетоводно обслужване на фирми, прехвърляне на дружествени дялове и още много други въпроси, касаещи дружественото право