schetovodna kashta

Има редица фактори, които са изключително важни, за да може един бизнес да функционира правилно и безпроблемно. От особена важност е едно конкретно нещо, което доста често бизнесите неглижират, а някои дори се опитват да минат без него. Това е абсолютно недопустимо, ако искаш да имаш истински бизнес. Говорим за счетоводното обслужване. Именно то е първото нещо, за което трябва да се погрижи всеки собственик на нов бизнес след регистрация на фирма.

Качествените счетоводни услуги са абсолютно задължително условие процесите в една фирма да се развиват нормално. Всеки бизнес участва в обмена на стоки и услуги, за което се издават и получават счетоводни документи – касов бон, фактура, платежни нареждания и други документи, които подлежат на задължително осчетоводяване.

Счетоводни услуги София

Пазарът на счетоводни услуги София, по подобие на много други браншове, е най-развитият в страната в сравнение с останалите градове. Броят на счетоводителите и счетовотните фими в София, очаквано е най-голям, като борбата за клиенти е сериозна. Често, най-използваният прийом за печелене на клиенти, е цената.

Счетоводни услуги цени

Ниската цена обаче, обикновено е вредоносен фактор във всяка една индустрия. Изключение не прави и счетоводната. Ниските цени на счетоводните услуги предполагат и нискокачествено обслужване. Не може да очаквате от една счетоводна фирма, която предлага твърде ниски цени, да инвестира в кадри, обучения, софтуер и изобщо всичко, което е пряко свързано с повишаване на качеството на счетоводната услуга.

Счетоводство при фирми без регистрация по ДДС

Счетоводното обслужване при фирми, които не са регистрирани по ДДС е по-просто в сравнение с фирмите, които имат ДДС регистрация. Това е така, защото тези без ДДС нямат задължение да изготвят и подават ежемесечни ДДС декларации към НАП.

На хартия, за такива фирми дори може да не се води стриктно ежемесечно счетоводство, а няколко пъти в годината да се обработват счетоводните документи. Някои счетоводни къщи дори го правят само веднъж годишно, когато дойде моментът за годишното приключване.

Въпреки че това може да се случва, то не е особено препоръчително, защото така има риск да се пропусне нещо важно. Например, когато една фирма не е регистрирана по закона за ДДС, тя трябва да се регистрира, ако достигне оборот от 50000 лева в период от 12 месеца назад. Ако една такава фирма не се обслужва счетоводно ежемесечно, има риск този оборот да бъде достигнат, но пропуснат. Това, естествено, води до санкции и проблеми.

Счетоводни услуги при фирми с ДДС регистрация

Счетоводното обслужване на фирмите, които имат ДДС е по-сложно със сигурност. При тях, както вече споменахме, всеки месец трябва да се изготвят ДДС отчети, които се подават към НАП.

Обикновено това са фирми с по-сериозни обороти и бизнеси, като имат също така и назначен персонал на трудови договори.

ТРЗ

Това и една друга важна част от счетоводните услуги, които трябва да предлага всяка надеждна счетоводна къща София. Администрирането на заплати е изключително важно и отговорно, като не всички счетоводители имат опит в сферата.

Съкращението ТРЗ идва от труд и работна заплата. Самото му наименования говори, че това е частта от счетоводното обслужване на едно предприятие, което касае трудовите взаимоотношения между работодателя и служителите или работниците.

Годишен финансов отчет

Годишното приключване е една доста трудоемка задача за всяка счетоводна фирма. В България годишните отчети за предходната година трябва да се изготвят и подадат в различни институции до края на март следващата година. Например, счетоводната 2018 г. приключва на 31.12.2018 г., а може да бъде „приключена“ до 31.03.2019 г.

Обикновено счетоводителите събират една допълнителна месечна така за счетоводни услуги в месеца на годишното приключване. Това е така, защото тогава има доста допълнителна работа.

В заключение можем да кажем, че какъвто и бизнес да имате, колкото и да е малка вашата фирма, ако искате да спите спокойно и да сте сигурни, че бизнесът ви няма да пострада от външни за него обстоятелства, като неграмотно счетоводство, то е редно да поверите тази дейност на човек или фирма, които гарантирано предлагат качествени счетоводни услуги.

Не се колебайте да платите по-висока цена. Доста често различни знайни и незнайни счетоводители и счетоводни къщи предлагат нереално ниски цени за счетоводни услуги, което често води до нежелани резултати, проблеми за бизнеса, санкции от НАП и какво ли още не.

Заложете на сигурното и поверете бизнеса си на доказана счетоводна компания.