schetovodna kashta

Има редица фактори, които са изключително важни, за да може един бизнес да функционира правилно и безпроблемно. От особена важност е едно конкретно нещо, което доста често бизнесите неглижират, а някои дори се опитват да минат без него. Това е абсолютно недопустимо, ако искаш да имаш истински бизнес. Говорим за счетоводното обслужване. Именно то е първото нещо, за което трябва да се погрижи всеки собственик на нов бизнес след регистрация на фирма.

Качествените счетоводни услуги са абсолютно задължително условие процесите в една фирма да се развиват нормално. Всеки бизнес участва в обмена на стоки и услуги, за което се издават и получават счетоводни документи – касов бон, фактура, платежни нареждания и други документи, които подлежат на задължително осчетоводяване.

Счетоводни услуги София

Пазарът на счетоводни услуги София, по подобие на много други браншове, е най-развитият в страната в сравнение с останалите градове. Броят на счетоводителите и счетоводните фими в София, очаквано е най-голям, като борбата за клиенти е сериозна. Често, най-използваният прийом за печелене на клиенти, е цената.

Това донякъде е обяснимо, защото при търсене на ключовата фраза счетоводни услуги София, ще установите, че резултатите са хиляди. В една силно конкурентна ниша, каквато са счетоводните услуги в София, е разбираемо голяма част от счетоводните къщи да използват цената, като инструмент, с който да се борят за повече клиенти.

Счетоводни услуги цени

Ниската цена обаче, обикновено е вредоносен фактор във всяка една индустрия. Изключение не прави и счетоводната. Ниските цени на счетоводните услуги предполагат и ниско качество на обслужване. Не може да очаквате от една счетоводна къща, която предлага твърде ниски цени, да инвестира в кадри, обучения, софтуер и изобщо всичко, което е пряко свързано с повишаване на качеството на счетоводната услуга.

Когато основният, или дори понякога единственият, ти коз в намирането на клиенти, са ниските цени на счетоводни услуги, това говори за проблем в бизнес модела. Разбира се, има много счетоводители пенсионери, които не развиват чак счетоводен бизенс, но все пак предлагат счетоводни услуги, като за тях не е изобщо важно как това се отразява на сферата като цяло. Те едва ли ще инвестират в софтуер и служители за повишаване на капацитета и качеството на счетоводните си услуги, за което едва ли биха могли да бъдат винени.

Счетоводство при фирми без регистрация по ДДС

Счетоводното обслужване при фирми, които не са регистрирани по ДДС е по-просто в сравнение с фирмите, които имат ДДС регистрация. Това е така, защото тези без ДДС нямат задължение да изготвят и подават ежемесечни ДДС декларации към НАП.

На хартия, за такива фирми дори може да не се води стриктно ежемесечно счетоводство, а няколко пъти в годината да се обработват счетоводните документи. Някои счетоводни къщи дори го правят само веднъж годишно, когато дойде моментът за годишното приключване.

Въпреки че това може да се случва, то не е особено препоръчително, защото така има риск да се пропусне нещо важно. Например, когато една фирма не е регистрирана по закона за ДДС, тя трябва да се регистрира, ако достигне оборот от 50000 лева в период от 12 месеца назад. Ако една такава фирма не се обслужва счетоводно ежемесечно, има риск този оборот да бъде достигнат, но пропуснат. Това, естествено, води до санкции и проблеми.

Счетоводни услуги при фирми с ДДС регистрация

Счетоводното обслужване на фирмите, които имат ДДС е по-сложно със сигурност. При тях, както вече споменахме, всеки месец трябва да се изготвят ДДС отчети, които се подават към НАП.

Обикновено това са фирми с по-сериозни обороти и бизнеси, като имат също така и назначен персонал на трудови договори.

ТРЗ при счетоводните услуги

Това и една друга важна част от счетоводните услуги, които трябва да предлага всяка надеждна счетоводна къща в София. Администрирането на заплати е изключително важно и отговорно, като не всички счетоводители имат опит в сферата.

Съкращението ТРЗ идва от труд и работна заплата. Самото му наименования говори, че това е частта от счетоводното обслужване на едно предприятие, която касае трудовите взаимоотношения между работодателя и служителите или работниците.

Годишен финансов отчет

Годишното приключване е една доста трудоемка задача за всяка счетоводна фирма. В България годишните отчети за предходната година трябва да се изготвят и подадат в различни институции до края на март следващата година. Например, счетоводната 2018 г. приключва на 31.12.2018 г., а може да бъде „приключена“ до 31.03.2019 г.

Обикновено счетоводителите събират една допълнителна месечна така за счетоводни услуги в месеца на годишното приключване. Това е така, защото тогава има доста допълнителна работа.

В заключение можем да кажем, че какъвто и бизнес да имате, колкото и да е малка вашата фирма, ако искате да спите спокойно и да сте сигурни, че бизнесът ви няма да пострада от външни за него обстоятелства, като неграмотно счетоводство, то е редно да поверите тази дейност на човек или фирма, които гарантирано предлагат качествени счетоводни услуги.

Не се колебайте да платите по-висока цена. Доста често различни знайни и незнайни счетоводители и счетоводни къщи предлагат нереално ниски цени за счетоводни услуги, което често води до нежелани резултати, проблеми за бизнеса, санкции от НАП и какво ли още не.

Заложете на сигурното и поверете бизнеса си на доказана счетоводна компания.