otkrivane na eood i ood

Дружествата с ограничена отговорност са най-евтината, удобна и сигурна форма за правене на бизнес в света. Те са лесни за учредяване и регистрация, стават бързо и не струват много.

В България има разделение между дружествата с ограничена отговорност, които имат само един собственик и тези с двама или повече собственици. Те се наричат съответно ЕООД и ООД.

Регистрация на ЕООД или ООД?

Между двете има една единствена разлика – ЕООД има само един собственик, а ООД има поне двама или повече. Това е всичко, други разлики няма.

Разбира се, от тази разлика следват други дребни разлики в документите за регистрация на фирма, но по същество са напълно еднакви.

Документи за регистрация на фирма

Изхождайки от основната разлика между двете форми, за която споменахме, отбелязваме и разликите в имената на документите за регистрация на съответната фирма:

  1. Учредителен акт/Дружествен договор, съответно при ЕООД и ООД;
  2. Протокол-решение за учредяване/Протокол от учредително събрание;
  3. Спесимен (образец от подпис на управителя) – еднакво и при двете;
  4. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ – еднакво и при двете;
  5. Декларация по чл. 13, ал 4 от ЗТРРЮЛНЦ.

Както виждаме, различават се по имената си само първите два документа в списъка, като по своето естество те са напълно еднакви функционално и имат еднаква роля в регистрацията на фирмата, била тя ЕООД или ООД.

Регистрация на фирма София

Регистрацията на фирма в София, а и в цялата страна вече е изключително лесна и достъпна. През годините на пазара се появиха много консултанти и адвокатски кантори, които предлагат регистрация на фирма на много достъпни цени и в кратки срокове.

Услугата е достъпна както онлайн така и на място в офисите на повечето фирми, които я предлагат.

Регистрация на фирма онлайн

Учредяването на дружества ЕООД или ООД до голяма степен може вече да се случва онлайн. Има две неща, които обаче неизбежно се правят физически и това са откриването на набирателна сметка за учредяване на новата фирма и заверката на подписа на управителя или управителите на фирмата.

Онлайн регистрацията на фирма е все по-желаният начин за регистрация на фирма от клиентите. Това е така, защото при регистрацията на фирма онлайн се избягва най-малко едно посещение на офис. Документите за регистрация се изготвят от специалиста и се изпращат на клиента по имейл. Той, от своя страна, върши своят част от ангажимента, след което връща документите отново по имейл.

Няма проблем документите за регистрация на фирмата да се предоставят на консултанта сканирани, защото оригинали не са нужни, когато се подават по електронен път. След подаването на документите за вписване, регистрацията на фирмата отнема не повече от 2 до 3 дни.

Капитал при регистрация на фирма

При регистрацията на всяка фирма ЕООД или ООД трябва да се открие набирателна сметка на фирмата, за да може по нея да се внесе уставния капитал. В България минималният такъв е 2 лева. Капиталът трябва да бъде число, кратно на 1, т.е. дяловете му трябва да се цели числа. Всеки дял съответно трябва да е поне един лев. Ако имаме ООД с двама съдружници и искаме капиталът да е 2 лева, то всеки от тях трябва да има по 1 дял от по 1 лев.

При ЕООД целият капитал принадлежи на едно лице. Там той отново е 2 лева.

Кой може да регистрира фирма?

Всеки дееспособен български или чуждестранен гражданин (физически лица), както и дружества и организации с нестопанска цел, отново български или чуждестранни (юридически лица).

Управител на фирма

Управителят на всяка новорегистрирана фирма трябва да е поне 1 физическо лице, макар законът да не забранява изрично това да бъде и юридическо такова. Разбира се, всяка фирма, било то ЕООД или ООД, може да има и повече от 1 управител. Няма изискване управителят да е съдружник в дружеството.

Регистрация на фирма цена

55 лева е държавната такса за регистрация на фирма, ако документите се подават по електронен път и 110 лева, ако се подадат на гише в АВ. Имате 6 лева нотариална такса за заверка на спесимена, както и банкова такса за откриване на сметка за внасяне на капитала.

Ако сами ще си правите фирмата, това ще са и всичките ви разходи. Ако искате да се доверите на консултант за тази работа, цените са доста достъпни – варират от 90 до 300 лева в зависимост от съответния консултант и неговата експертиза.