Процедура по закриване на ЕООД и ООД

likvidacia na firma

В сложните търговски отношения възникват много и различни обстоятелства, които водят със себе си редица промени. Бизнесът представлява динамична система, в която оперират много и различни контрагенти, всеки от които се стреми към печалба. При редица случаи обаче възникват не