Прехвърляне на фирма

Прехвърляне на фирма

Прехвърляне на фирма: Способи за прехвърляне Когато говорим за прехвърляне на фирма, най-често се има предвид прехвърляне на фирма чрез продажба на дружествени дялове. Това е способ, чрез който една фирма може да бъде прехвърлена както изцяло, така и само