Счетоводна къща София

Счетоводна къща София

Изборът на счетоводна къща за счетоводното обслужване на нашия бизнес, е една важна и отговорна задача, пред която е изправен всеки собственик на бизнес. София е,  може би, градът с най-много счетоводни къщи от глава на населението в България и

Прехвърляне на фирма

Прехвърляне на фирма

Прехвърляне на фирма: Способи за прехвърляне Когато говорим за прехвърляне на фирма, най-често се има предвид прехвърляне на фирма чрез продажба на дружествени дялове. Това е способ, чрез който една фирма може да бъде прехвърлена както изцяло, така и само