КПУКИ откри процедура за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността си, целяща улесняване на сигналоподателите и ускоряване на производствата по закона

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси откри процедура за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Целите на проекта на Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са улесняване на лицата, които подават сигнал и ускоряване на административните производства, провеждани от КПУКИ.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат да предоставят в срок до 12.05.2015 г. предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Настоящото съобщение е публикувано на сайта на КПУКИ на 27.04.2015 г.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Мотиви