Служебните министри и назначените от Президента служители в президентската администрация са подали в срок декларациите си по ЗПУКИ

24.03.2017 г.

Във връзка с отправено запитване от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси до администрацията на Президента на Република България главният секретар удостовери, че всички назначени от президента членове на служебното правителство, както и всички служители в администрацията, са изпълнили задълженията си съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като са подали в срок декларациите си по чл. 12 от същия закон.

Всички декларации са обявени на интернет страницата на Президентството.

КПУКИ приключи проверката на сроковете за подаване на декларации от кмета на Район „Младост“ и шест кметове на кметства, избрани на частични избори от 6/13.11.2016 г. и 11.12.2016 г.

20.03.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси провери изпълнението на задължението за подаване на декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от избраните на частични избори, проведени на 6/13 ноември 2016 г., кмет на Район „Младост“, Столична община и кметове на кметства с. Грохотно (Община Девин) и с. Дряново (Община Шумен), както и от избраните на проведените на 11 декември 2016 г. частични избори кметове на кметства с. Врабево (Община Троян), с. Вълчин (Сунгурларе), с. Генерал Киселово (Община Вълчи дол) и с. Долна Кула (Община Крумовград).

Всички проверени 7 лица, заемащи публична длъжност, са подали в срок първоначалните декларации по ЗПУКИ.

Предстои проверка на сроковете за подаване на декларации от кметовете, избрани на частични избори през месец февруари 2017 г.

Работна среща на КПУКИ и АДФИ

17.03.2017 г.

На 16.03.2017 г. се проведе двустранна среща между ръководствата на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Агенцията за държавна финансова инспекция. Тема на срещата бе изпълнение на препоръката по доклада на Европейската комисия от 25.01.2017 г. по Механизма за сътрудничество и проверка относно осъществяване на външен контрол върху последващи проверки на процедури за възлагане на обществени поръчки.

От страна на КПУКИ участваха членовете на комисията г-н Николай Николов, г-жа Катя Станева и г-н Паскал Бояджийски, а от страна на АДФИ – г-н Георги Начев – директор, г-жа Албена Белянова – заместник-директор и г-н Юлиан Капанов – главен секретар, както и директори на дирекции.

Двете институции отчетоха добро ниво на сътрудничество по повод изпращане на сигнали от АДФИ до КПУКИ при наличие на основателни съмнения за конфликт на интереси при проверки, осъществявани от агенцията и набелязаха мерки за активизирането му по отношение на проверявани процедури за възлагане на обществени поръчки.

Агенцията за държавна финансова инспекция бе домакин на първата от поредицата срещи на КПУКИ с органи, осъществяващи предварителен и последващ контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки.

Работна среща на КПУКИ и НСОРБ

20.03.2017 г.

На 28.02.2017 г. бе проведена среща между Националното сдружение на общините в Република България и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в сградата на НСОРБ в изпълнение на чл. 3, т. 5 от Споразумение за сътрудничество между Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Националното сдружение на общините в Република България, сключено на 24.11.2014 г.

Двете страни обсъдиха постигнатите добри резултати от съвместната им дейност през 2016 г. Отчетени бяха положителните резултати от положените усилия с превантивна насоченост за спазване на сроковете за подаване на декларации за конфликт на интереси по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 98% от всички избрани на местните избори през 2015 г. кметове и общински съветници са подали декларациите си в законовите срокове.

Набелязани бяха съвместните активности, които ще бъдат предприети през 2017 г. с превантивна насоченост – електронни и тематични публикации в периодичните издания на НСОРБ и представяне на обучителен модул от КПУКИ в рамките на националните срещи на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините и на секретарите на общини.

Обучителен семинар за Областна администрация – Софийска област

02.03.2017 г.

На 27 февруари 2017 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на Областна администрация на Софийска област с участието на членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Семинарът бе открит от областния управител – г-жа София Торолова и г-н Николай Николов – врид председател на КПУКИ.

Прочети още: Обучителен семинар за Областна администрация – Софийска област