Обучителен семинар за областна администрация на Област Видин

10.04.2017 г.

На 05.04.2017 г. /сряда/ от 13:00 часа в Конферентен център, в сградата на Областна администрация – Видин, ул.“Дунавска“ № 6, с участието на членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Събитието бе открито от г-жа Албена Георгиева – заместник областен управител на Областна администрация Видин и г-н Николай Николов – в.р.и.д. председател на КПУКИ.

Прочети още: Обучителен семинар за областна администрация на Област Видин

Обучителен семинар за Национална агенция за приходите

03.04.2017 г.

На 31 март 2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Националната агенция за приходите с участието на членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В обучението взеха участие ръководители и експерти от Централно управление, представители на различни дирекции на агенцията, както и инспектори от Инспектората на НАП. Обучението бе организирано по инициатива на КПУКИ във връзка със заявено желание за провеждането му от Националната агенция за приходите според данните от Интегрираната информационна система на държавната администрация /ИИСДА/, модул „Годишен отчет“ за 2015 г. на Министерския съвет.

Прочети още: Обучителен семинар за Национална агенция за приходите

Работна среща на КПУКИ и АФКОС

05.04.2017 г.

На 30 март 2017 г. бе проведена среща между Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) към Министерството на вътрешните работи. Тема на срещата бе изпълнение на препоръката по доклада на Европейската комисия от 25.01.2017 г. по Механизма за сътрудничество и проверка относно осъществяване на външен контрол върху последващи проверки на процедури за възлагане на обществени поръчки. Двете институции обсъдиха възможностите за сътрудничество във връзка със случаи на конфликт на интереси по процедури за възлагане на обществени поръчки и набелязаха мерки за активизирането му.

В рамките на срещата бе обсъдено и изпълнението на Споразумението за сътрудничество, сключено между КПУКИ и МВР на 02.09.2014 г. Отчетена бе разликата в обхвата на понятието „конфликт на интереси“ по ЗПУКИ и в действащото законодателство на ЕС за защита на финансовите интереси на съюза. Страните изразиха съгласие, че сключеното споразумение е ползотворно за работата и на двете институции.

Започна първи етап от кампанията за проверка на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на служителите в общинските администрации

27.03.2017 г.

В края на месец март 2017 г. КПУКИ изиска от кметовете на 90 общини от областите Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали и Кюстендил да изпратят копия от регистрите на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации. Регистрите на останалите осем общини Балчик, Белица, Бургас, Бяла, Кюстендил, Макреш, Мездра и Петрич бяха проверени по друг повод.

Заедно с това бе обърнато внимание на всички общини, в които декларациите по ЗПУКИ на служителите не са публикувани на интернет страниците, за необходимостта от изпълнение на това задължение по ЗПУКИ

Работна среща на КПУКИ и Сметна палата

23.03.2017 г.

На 21 март 2017 г. се проведе двустранна среща между ръководствата на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Сметна палата. Тема на срещата бе изпълнение на препоръката по доклада на Европейската комисия от 25.01.2017 г. по Механизма за сътрудничество и проверка относно осъществяване на външен контрол върху последващи проверки на процедури за възлагане на обществени поръчки.

От страна на КПУКИ участваха членовете на комисията г-н Николай Николов и г-жа Катя Станева, а от страна на Сметна палата – г-н Цветан Цветков – председател, г-жа Горица Грънчарова-Кожарева и г-н Тошко Тодоров – заместник-председатели, както и директори на дирекции.

Двете институции обсъдиха възможностите за сътрудничество във връзка със случаи на конфликт на интереси по процедури за възлагане на обществени поръчки и набелязаха мерки за активизирането му.