Обучителни семинари

През месец февруари 2012 година Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси постави началото на серия от  регионални обучителни семинари, чиято цел е превенцията на конфликта на интереси. Темата на семинарите е “Конфликтът на интереси - правна характеристика и система за превенция, установяване, процедурни правила и административно-наказателна уредба”. Присъстваха кметове, председатели на Общински съвети и председатели на постоянни комисии по чл.25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ.

Снимки от семинара, проведен на 28.02.2012 г. в гр. Враца можете да видите тук.

Снимки от семинара, проведен на 07.03.2012 г. в гр. София можете да видите тук.

Снимки от семинара, проведен на 14.03.2012 г. в гр. Благоевград можете да видите тук.

Снимки от семинара, проведен на 21.03.2012 г. в гр. Велико Търново можете да видите тук.

Снимки от семинара, проведен на 22.03.2012 г. в гр. Варна можете да видите тук.

Снимки от семинара, проведен на 04.04.2012 г. в гр. Пловдив можете да видите тук.

Снимки от семинара, проведен на 05.04.2012 г. в гр. Бургас можете да видите тук.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

 Комисията e административен орган за установяване на конфликт на интереси, и за налагане на административните мерки и наказания, предвидени в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Как действа Комисията

  1. Може да се подаде писмен сигнал от всеки гражданин;
  2. Комисията може да действа по своя инициатива;
  3. По искане на лицето, заемащо публична длъжност.

Реквизитите на сигналите, подадени до Комисията са посочени в правилника за организацията и дейността й.

Какви са актовете на Комисията

Повече >> Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси