Семинар за Областна администрация на област Шумен

25.10.2017 г.

На 19.10.2017 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в сградата на Областна администрация – Шумен, с участието на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

В семинара участваха ръководители и експерти в администрацията на Област Шумен, представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, представители на общините Шумен, Венец, Велики Преслав, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, ръководители на териториални структури на държавната администрация, както и представители на Дирекция природен парк „Шуменско плато“, ОДЗ-Шумен, РДГ-Шумен, и РИОСВ-Шумен, които са заявили недостатъчност на обученията в областта на конфликта на интереси съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от Министерския съвет.

Семинарът бе открит от г-н Петко Шаренков – заместник-областен управител на област Шумен.

Експерти от комисията представиха механизма за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и задълженията на лицата, заемащи публична длъжност по този закон, забраните по глава втора и глава пета от ЗПУКИ и характерните случаи на конфликт на интереси в държавната администрация. Участниците в семинара бяха запознати с основанията за образуване на производство пред КПУКИ и процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси.

Бяха анализирани разпоредбите на Глава Трета от ЗПУКИ относно режимa на деклариране и разяснени основните особености на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, приликите и разликите помежду им, особеностите при тяхното подаване, съхранение и обявяване.