КПУКИ приключи проверката на сроковете за подаване на декларации от четири кметове на община и кметства, избрани на частични избори, проведени на 02.07.2017 г.

24.10.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси провери изпълнението на задължението за подаване на декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от избраните на частични избори, проведени на 02.07.2017 г. за избор на кмет на община Антоново, на кметство Бошуля, община Септември, на кметство Тръстеник, община Ветово, на кметство Ябълково, община Димитровград.

Всички проверени лица, заемащи публична длъжност, са подали в срок първоначалните декларации по ЗПУКИ.