КПУКИ представи пред Фондация „Програма Достъп до информация“ трикратно повишаване на броя на администрациите, публикували декларациите по ЗПУКИ на служителите си

28.07.2017 г.

На 17 юли 2017 г. в сградата на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе работна среща между членовете на комисията г-н Николай Николов, г-жа Катя Станева и г-н Паскал Бояджийски и г-жа Гергана Жулева – изпълнителен директор и г-н Александър Кашъмов – ръководител на правния екип на Фондация „Програма Достъп до информация“ ДИ).

На срещата КПУКИ представи междинните резултати от провежданата кампания за проверка на публичността и поддържането на регистрите на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от 566 административни органа. При завършени проверки на 206 органа на изпълнителната власт бе установено, че всички поддържат регистри на подадените декларации за конфликт на интереси и 167 са публикували пълно или частично тези декларации на интернет страниците си при едва 55 преди започване на кампанията на КПУКИ.

Г-жа Жулева и г-н Кашъмов изразиха задоволството си от тези резултати и споделиха, че установеното състояние преди започване на кампанията на КПУКИ съвпада с констатациите в проведения от фондацията мониторинг на интернет страниците на тези органи през февруари-март 2017 г.

Страните отчетоха положителния ефект на становището на Комисията за защита на личните данни от м. юни 2016 г., инициирано от КПУКИ и ПДИ и се споразумяха за задълбочаване на сътрудничеството си.