КПУКИ приключи проверката на сроковете за подаване на декларации от пет кметове на кметства, избрани на частични избори, проведени на 30.04.2017 г. и 07.05.2017 г.

14.07.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси провери изпълнението на задължението за подаване на декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от избраните на частични избори, проведени на 30.04.2017 г. и 07.05.2017 г. за избор на кметове на кметства, както следва - с. Лозенец (Община Царево), с. Козаревец (Община Лясковец), с. Гара Орешец (Община Димово), с. Люляково (Община Кърджали) и с. Гецово (Община Разград).

Всички проверени лица, заемащи публична длъжност, са подали в срок първоначалните декларации по ЗПУКИ.

Предстои проверка на сроковете за подаване на декларации от кметовете на кметства и общини, избрани на частични избори през месец юли 2017 г.