Семинар за Областна администрация на Област Смолян

На 06.07.2017 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в сградата на Областна администрация – Смолян се състоя обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, иницииран и организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съвместно с областния управител на Област Смолян.

В семинара участваха ръководители и експерти в администрацията на Област Смолян и представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за противодействие на корупцията, както и представители на общините Смолян, Девин, Доспат, Неделино и Рудозем, както и на РЗИ – Смолян, ОД „Земеделие“ – Смолян и Регионална дирекция по горите – Смолян, които съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2015 г., приет от Министерския съвет, са заявили недостатъчност на обученията в областта на конфликта на интереси.

Семинарът бе открит от г-н Владимир Гърбелов – заместник-областен управител на Област Смолян.

Г-н Николай Николов, вр.и.д. председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обясни легалната дефиниция за конфликт на интереси и основните забрани по Глава Втора и Глава Пета от ЗПУКИ и представи типичните случаи на конфликт на интереси в държавната администрация. Г-н Николов представи режима за подаване на декларации по Глава Трета от ЗПУКИ, акцентира върху необходимостта от изпълнение на законовото задължение за публикуване на декларациите и изтъкна отличните резултати от приключилия първи етап на проверка на наличието на регистри и публикацията на декларации, обхванал 98 общини от първите 10 области по азбучен ред.

Г-жа Наталия Гелева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ на КПУКИ разясни процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси.