КПУКИ приключи проверката на сроковете за подаване на декларации от пет кметове на кметства, избрани на частични избори, проведени на 19.02.2017 г. и 26.02.2017 г.

05.07.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси провери изпълнението на задължението за подаване на декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от избраните на частични избори, проведени на 19.02.2017 г. и 26.02.2017 г. за избор на кметове на общини и кметства, както следва - с. Лом Черковна (Община Бяла), с. Глоджево (Община Ветово), община Кубрат, кметство с. Градница (Община Севлиево) и с. Мирянци (Община Пазарджик).

От всички проверени 5 лица, заемащи публична длъжност, четирима са подали в срок първоначалните декларации по ЗПУКИ. По отношение на едно лице, заемащо публична длъжност, в резултат на извършената проверка, бе констатирано подаване на декларациите след установения в ЗПУКИ срок и бе съставен акт за установяване на административно нарушение.

Предстои проверка на сроковете за подаване на декларации от кметовете, избрани на частични избори през месец април 2017 г.