Започна трети етап от кампанията за проверка на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на служителите в общинските администрации

03.07.2017 г.

КПУКИ изиска от кметовете на 75 общини от областите Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол, както и от кметовете на 24 района в София - град да изпратят копия от регистрите на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации.

Заедно с това бе обърнато внимание на всички общини и райони, в които декларациите по ЗПУКИ на служителите не са публикувани на интернет страниците, за необходимостта от изпълнение на това задължение по ЗПУКИ.