Президентът, вицепрезидентът, новоизбраните народни представители, министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите, избрани от 44-то Народно събрание са подали в срок декларациите си по ЗПУКИ

09.06.2017 г.

Във връзка с отправено запитване от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, постоянната Комисия за борба с корупцията, конфликта на интереси и парламентарна етика в Народното събрание на Република България уведоми КПУКИ, че президентът, вицепрезидентът, новоизбраните народни представители, министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите, избрани от 44-то Народно събрание са подали в срок декларациите си по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.