Семинар за Областна администрация - Област Стара Загора и Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

На 29 май 2017 г. в заседателната зала в сградата на Областна администрация на Област Стара Загора се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Областен управител-Стара Загора.

В семинара участваха ръководители и експерти в администрацията на Област Стара Загора и представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, както и представители на общинските администрации в област Стара Загора, които съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2015 г., приет от Министерски съвет през месец май 2016 г., са заявили необходимост от обучения в областта на конфликта на интереси.

Г-н Николай Николов, временно изпълняващ длъжността председател на КПУКИ, обясни легалната дефиниция за конфликт на интереси и основните забрани по Глава Втора и Глава Пета от ЗПУКИ и представи типични случаи на конфликт на интереси в държавната администрация, като подчерта значението на превантивната дейност на КПУКИ.

Г-н Николов разясни и режима за подаване на декларации съгласно Глава Трета от Закона, както и процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси.