Започна втори етап от кампанията за проверка на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на служителите в общинските администрации

10.05.2017 г.

КПУКИ изиска от кметовете на 92 общини от областите Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра и Сливен, както и от кметовете на райони в Пловдив да изпратят копия от регистрите на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации.

Заедно с това бе обърнато внимание на всички общини и райони, в които декларациите по ЗПУКИ на служителите не са публикувани на интернет страниците, за необходимостта от изпълнение на това задължение по ЗПУКИ