Работна среща на КПУКИ и ИА „ОСЕС“

12.04.2017 г.

На 07 април 2017 г. бе проведена среща между Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА „ОСЕС“) към министъра на финансите. Тема на срещата бе изпълнение на препоръката по доклада на Европейската комисия от 25.01.2017 г. по Механизма за сътрудничество и проверка относно осъществяване на външен контрол върху последващи проверки на процедури за възлагане на обществени поръчки. Двете институции обсъдиха възможностите за сътрудничество във връзка със случаи на конфликт на интереси по процедури за възлагане на обществени поръчки. В рамките на срещата бе обсъдена и възможността за сключване на многостранно споразумението за сътрудничество.