Работна среща на КПУКИ и АФКОС

05.04.2017 г.

На 30 март 2017 г. бе проведена среща между Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) към Министерството на вътрешните работи. Тема на срещата бе изпълнение на препоръката по доклада на Европейската комисия от 25.01.2017 г. по Механизма за сътрудничество и проверка относно осъществяване на външен контрол върху последващи проверки на процедури за възлагане на обществени поръчки. Двете институции обсъдиха възможностите за сътрудничество във връзка със случаи на конфликт на интереси по процедури за възлагане на обществени поръчки и набелязаха мерки за активизирането му.

В рамките на срещата бе обсъдено и изпълнението на Споразумението за сътрудничество, сключено между КПУКИ и МВР на 02.09.2014 г. Отчетена бе разликата в обхвата на понятието „конфликт на интереси“ по ЗПУКИ и в действащото законодателство на ЕС за защита на финансовите интереси на съюза. Страните изразиха съгласие, че сключеното споразумение е ползотворно за работата и на двете институции.