Започна първи етап от кампанията за проверка на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на служителите в общинските администрации

27.03.2017 г.

В края на месец март 2017 г. КПУКИ изиска от кметовете на 90 общини от областите Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали и Кюстендил да изпратят копия от регистрите на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации. Регистрите на останалите осем общини Балчик, Белица, Бургас, Бяла, Кюстендил, Макреш, Мездра и Петрич бяха проверени по друг повод.

Заедно с това бе обърнато внимание на всички общини, в които декларациите по ЗПУКИ на служителите не са публикувани на интернет страниците, за необходимостта от изпълнение на това задължение по ЗПУКИ