Служебните министри и назначените от Президента служители в президентската администрация са подали в срок декларациите си по ЗПУКИ

24.03.2017 г.

Във връзка с отправено запитване от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси до администрацията на Президента на Република България главният секретар удостовери, че всички назначени от президента членове на служебното правителство, както и всички служители в администрацията, са изпълнили задълженията си съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като са подали в срок декларациите си по чл. 12 от същия закон.

Всички декларации са обявени на интернет страницата на Президентството.