КПУКИ приключи проверката на сроковете за подаване на декларации от кмета на Район „Младост“ и шест кметове на кметства, избрани на частични избори от 6/13.11.2016 г. и 11.12.2016 г.

20.03.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси провери изпълнението на задължението за подаване на декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от избраните на частични избори, проведени на 6/13 ноември 2016 г., кмет на Район „Младост“, Столична община и кметове на кметства с. Грохотно (Община Девин) и с. Дряново (Община Шумен), както и от избраните на проведените на 11 декември 2016 г. частични избори кметове на кметства с. Врабево (Община Троян), с. Вълчин (Сунгурларе), с. Генерал Киселово (Община Вълчи дол) и с. Долна Кула (Община Крумовград).

Всички проверени 7 лица, заемащи публична длъжност, са подали в срок първоначалните декларации по ЗПУКИ.

Предстои проверка на сроковете за подаване на декларации от кметовете, избрани на частични избори през месец февруари 2017 г.