Работна среща на КПУКИ и АДФИ

17.03.2017 г.

На 16.03.2017 г. се проведе двустранна среща между ръководствата на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Агенцията за държавна финансова инспекция. Тема на срещата бе изпълнение на препоръката по доклада на Европейската комисия от 25.01.2017 г. по Механизма за сътрудничество и проверка относно осъществяване на външен контрол върху последващи проверки на процедури за възлагане на обществени поръчки.

От страна на КПУКИ участваха членовете на комисията г-н Николай Николов, г-жа Катя Станева и г-н Паскал Бояджийски, а от страна на АДФИ – г-н Георги Начев – директор, г-жа Албена Белянова – заместник-директор и г-н Юлиан Капанов – главен секретар, както и директори на дирекции.

Двете институции отчетоха добро ниво на сътрудничество по повод изпращане на сигнали от АДФИ до КПУКИ при наличие на основателни съмнения за конфликт на интереси при проверки, осъществявани от агенцията и набелязаха мерки за активизирането му по отношение на проверявани процедури за възлагане на обществени поръчки.

Агенцията за държавна финансова инспекция бе домакин на първата от поредицата срещи на КПУКИ с органи, осъществяващи предварителен и последващ контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки.