Обучителен семинар за Областна администрация на Област София и Областния съвет по превенция на корупцията

На 06.02.2017г. по инициатива на КПУКИ съвместно с Областна администрация на Област София бе организиран семинар на който бяха представени легалното определение и забраните по ЗПУКИ, редът и условията за подаване на декларации за конфликт на интереси и редът за установяване на административни нарушения по ЗПУКИ. С цел подобряване на ефективността и резултатите при предприемане на антикорупционни действия, на обучението бяха поканени и присъстваха представители на органите – членове на Областния съвет по превенция на корупцията. Като изрично изразили желание за обучение в сферата на конфликта на интереси в Интегрираната информационна система на държавната администрация, модул „Годишен отчет“ за 2016г., покана бе отправена и към Областна дирекция „Земеделие“ София-град, които бяха представени на инициативата от своя директор инж. Михайлов и г-жа Николова – главен секретар. На срещата присъства и заместник-омбудсмана на Република България г-жа Диана Ковачева.

Форумът бе открит от г-н Петър Харалампиев – заместник областен управител. При откриването г-н Николай Николов – вр.и.д. председател на КПУКИ заяви, че обучението е 70-а проява от подобен характер от създаването на КПУКИ през 2011 г. и това е доказателство за последователността на действията на КПУКИ за превенцията на конфликта на интереси.

Г-н Паскал Бояджийски, член на КПУКИ, представи процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси, като акцентира на изискванията, на които трябва да отговорят сигналите, по които се образуват производствата.

Г-жа Катя Станева, член на КПУКИ, разясни режима за подаване на декларации съгласно Глава Трета от Закона, като се спря на условията за прекратяване на несъвместимост при встъпване в длъжност, правомощията на КПУКИ за санкциониране на просрочените декларации, а така също и режима на обжалване на издадените наказателни постановления по чл. 34 от ЗПУКИ.

Г-н Николай Николов, временно изпълняващ длъжността председател на КПУКИ, обясни легалната дефиниция за конфликт на интереси и основните забрани по Глава Втора и Глава Пета от ЗПУКИ и представи типични случаи на конфликт на интереси в държавната администрация.