КПУКИ приключи проверката на сроковете за подаване на първоначални декларации от кметове и общински съветници, избрани през октомври 2016 г.

08.02.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси провери изпълнението на задължението за подаване на декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от избраните на частични или нови избори, проведени на 2/9 октомври 2016 г., кмет на Община Главиница, 16 кметове на кметства от 14 общини и 32 общински съветници от общинските съвети в Балчик и Ружинци.

Проверката обхвана 49 лица, заемащи изборни публични длъжности в местното самоуправление. Образувани са две административнонаказателни производства.

Предстои проверка на сроковете за подаване на декларации от кметове, избрани на частични избори през месеците ноември и декември 2016 г.