Конкурси

Резултати от проведения конкурс за длъжността:

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността:

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси обявява следните конкурси:

Окончателни резултати от проведения конкурс за длъжността (Архив):

Резултати от проведения конкурс за длъжността (Архив):

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността (Архив):

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси обявява следните конкурси (Архив):