Първа годишна среща-дискусия по прилагането на ЗПУКИ - 26.11.2013 г.

На 26.11.2013 г. в Шератон-София Хотел Балкан, зала „Роял 3“ се проведе дискусия относно резултатите от приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за пет години от действието му и необходимите изменения в действащата правна рамка на конфликта на интереси в България.

Това бе първият форум от влизането в сила на закона, на който бях обсъдени резултатите и проблемите във връзка с приложението му от авторитетни представители на всички правоприлагащи тази материя органи в България.

В дискусията взеха участие членовете на КПУКИ, заместник-председателя на Върховния Административен съд г-н Боян Магдалинчев, съдии във Върховен Административен съд, съдии от Административен съд София-град, ръководител на Главен инспекторат към Министерски съвет и ръководители на инспекторати на осем министерства, председател и член на специализираната комисия към ВСС, представители на постоянни комисии към Общински съвети София и Стара Загора, представители на Национално сдружение на общините в Република България, Фондация Програма Достъп до Информация, Институт за модерна политика, Асоциация „Прозрачност без граници“, Асоциация на българските градове и региони и на научните среди.

Център на дебата бе предварително раздаденият и обсъждан в работната група на Министерство на правосъдието законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Пред участниците в дискусията бе изложено становището на Комисията за промени, които да ускорят производството при развитие на правото на защита на проверяваните лица, да предвидят нормативна база на осъществяваната от Комисията превантивна дейност, да прецизират размера на санкциите с оглед на различния статус на задължените по закона лица и да възложат индивидуални задължения на членовете на Комисията.

В хода на дебата бяха направени над двадесет изказвания с мнения, предложения и становища за резултатите от действието на закона.

Първа годишна среща-дискусия по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - СТЕНОГРАМА