Годишни срещи на органите, прилагащи ЗПУКИ

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се стреми да мултиплицира ефекта от превантивната си дейност, включително и посредством добро взаимодействие с органите на държавно управление и с неправителствения сектор, като инициира и организира годишна среща на всички органи, прилагащи Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. До 2016 г. са проведени 4 годишни срещи, считано от 2013 г. В срещите участват народни представители, съдии от Върховния административен съд, инспектори в Инспектората към ВСС, представители на органите на съда, прокуратурата, Инспекторати на министерства, членове на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, неправителствени организации и научните среди.

Годишните срещи, провеждани от КПУКИ с органите, прилагащи ЗПУКИ, се утвърдиха като традиционен форум за обсъждане на теоретични и практически аспекти по прилагането на закона.

Първа годишна среща-дискусия по прилагането на ЗПУКИ - 26.11.2013 г.

Втора годишна среща-дискусия на тема: „Актуални въпроси и проблеми по прилагането на ЗПУКИ“ - 25.11.2014 г.

Трета годишна среща-дискусия на тема: „Актуални въпроси по прилагането на ЗПУКИ“ - 25.11.2015 г.

Четвърта годишна среща-дискусия на тема: „Анализ на действащия ЗПУКИ и дейността на КПУКИ за периода 2011-2016 г.“ - 17.11.2016 г.

Пета годишна среща-дискусия на тема: „Превенцията на конфликта на интереси – предизвикателства, форми и резултати“ - 15.11.2017 г.