Решение на КПУКИ от 03.10.2013 година за определяне на временно изпълняващ длъжността „Председател“ на КПУКИ

Решение на КПУКИ от 03.10.2013 година за определяне на временно изпълняващ длъжността „Председател“ на КПУКИ