Решение на КПУКИ от 12.08.2013 година за определяне на временно изпълняващ длъжността „Председател“ на КПУКИ

Решение на КПУКИ от 12.08.2013 година за определяне на временно изпълняващ длъжността „Председател“ на КПУКИ

Особено мнение