Споразумение за сътрудничество между Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Асоциацията на българските градове и региони - 13.03.2015 г.

Споразумение за сътрудничество между Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Асоциацията на българските градове и региони