Споразумение за сътрудничество между Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Национално сдружение на общините в Република България - 24.11.2014 г.

Споразумение за сътрудничество между Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Национално сдружение на общините в България