ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

КОНФЛИКТЪТ НА ИНТЕРЕСИ - ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА И  СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, УСТАНОВЯВАНЕ, ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА УРЕДБА

Във връзка с превенцията на конфликта на интереси, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ще организира и проведе серия от регионални обучителни семинари. Датите и мястото за провеждането им можете да видите тук.

Програма на семинара