Бюджет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г.

Бюджет на КПУКИ за 2014 г.