Бюджет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г.

Бюджет на КПУКИ за 2017 г.