Бюджет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2015 г.

Бюджет на КПУКИ за 2015 г.