Бюджет и финанси

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства
Годишен финансов отчет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.
Годишен финансов отчет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2015 г.
Годишен финансов отчет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г.
Годишен финансов отчет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2013 г.
Годишен финансов отчет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2012 г.
Бюджет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2018 г.
Бюджет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г.
Бюджет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.
Бюджет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2015 г.
Бюджет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г.
Бюджет на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2013 г.
Ежедневна информация за плащанията в СЕБРА - 2018 г.
Ежедневна информация за плащанията в СЕБРА - 2017 г.
Ежедневна информация за плащанията в СЕБРА - 2016 г.
Ежедневна информация за плащанията в СЕБРА - 2015 г.
Ежедневна информация за плащанията в СЕБРА - 2014 г.
Ежедневна информация за плащанията в СЕБРА - 2013 г.
Ежедневна информация за плащанията в СЕБРА - 2012 г.