Решение № РС-001-18-009 / 16.05.2018 г. относно ректор на МУ и председател на съвета на директорите на УМБАЛ

Решение № РС-001-18-009 / 16.05.2018 г. относно ректор на МУ и председател на съвета на директорите на УМБАЛ