Решение № РС-003-18-012 / 16.05.2018 г. относно Общински съветник в Общински съвет С.

Решение № РС-003-18-012 / 16.05.2018 г. относно Общински съветник в Общински съвет С.