Решение № РС-220-17-007 / 09.03.2018 г. относно общински съветници в общински съвет - М.

Решение № РС-220-17-007 / 09.03.2018 г. относно общински съветници в общински съвет - М.