Решение № РС-010-15-004/28.02.2018 г. за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-2015-010/27.01.2015 против Т.Й.А. главен специалист в Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"

Решение № РС-010-15-004/28.02.2018 г. за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-2015-010/27.01.2015 против Т.Й.А. главен специалист в Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"