Решение № РС-206-17-001 / 18.01.2017 г. относно Директор на СУ и служители в училището

Решение № РС-206-17-001 / 18.01.2017 г.