Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-190-17-007 / 16.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-190/03.11.2017 г. относно ректор, декан, заместник-декан, ръководител катедра и преподаватели при Лесотехнически университет
Решение № РП-222-17-006 / 16.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-222/20.12.2017 г. относно строителен инженер
Решение № РП-215-17-005 / 11.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-215/06.12.2017 г.
Решение № РП-212-17-004 / 11.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-212/30.11.2017 г. относно заместник-кмет
Решение № РП-209-17-003 / 11.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-209/28.11.2017 г. относно главен архитект
Решение № РП-216-17-002 / 11.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-216/06.12.2017 г. относно твърдения за опорочаване на конкурсни процедури, провеждани в Окръжен съд – С. и Районен съд – С.
Решение № РП-210-17-001 / 09.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-210/29.11.2017 г. против ръководството на СА