Покажи брой 
Заглавие
Решение № РП-261-13-017 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-261/20.09.2013 г.
Решение № РП-202-13-016 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-202/29.07.2013 г. срещу директор ДЛС "Витошко - Студена"
Решение № РП-205-13-015 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-205/02.08.2013 г.
Решение № РП-223-17-014 / 18.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-223/22.12.2017 г. относно член на общинска избирателна комисия
Решение № РП-208-17-013 / 18.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-208/27.11.2017 г. относно енорийски свещеник и енорийски служител
Решение № РП-263-13-012 / 18.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-263/24.09.2013 г. относно директор на дирекция „Бюро по труда“
Решение № РП-217-17-011 / 18.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-217/08.12.2017 г. относно директор и заместник-директор на РЗИ
Решение № РП-005-18-010 / 18.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2018-005/05.01.2018 г. относно председател на читалищно настоятелство и председател на МИГ
Решение № РП-317-13-009 / 16.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-317/25.11.2013 г. относно кмет на община
Решение № РП-203-17-008 / 16.01.2018 г. за прекратяване на производство по сигнал с рег. № С-2017-203/23.11.2017 г. относно народен представител в 44-то Народно събрание на Република България и министър