Решение № РП-809-18-026/12.04.2014.8 г. за прекратяване на производството по сигнал с рег. № ЦУ01-809/08/08.02.2018 против народен представител в **-то НС на РБ

Решение № РП-809-18-026/12.04.2014.8 г. за прекратяване на производството по сигнал с рег. № ЦУ01-809/08/08.02.2018 против народен представител в **-то НС на РБ