Решение № РП-01-18-025 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-01/13.02.2018 г. против директор на Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта"

Решение № РП-01-18-025 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-01/13.02.2018 г. против директор на Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта"