Решение № РП-11-18-023/09.03.2018 г. за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-2018-11/15.01.2018 г. против Директор дирекцияектор в община Х.

Решение № РП-11-18-023/09.03.2018 г. за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-2018-11/15.01.2018 г. против Директор дирекцияектор в община Х.