Решение № РП-002-18-024/09.03.2018 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-2018-002/02.01.2018 г. против началник на отдел "П" Дирекция "К" при ТД на НАП - В.

Решение № РП-002-18-024/09.03.2018 за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С-2018-002/02.01.2018 г. против началник на отдел "П" Дирекция "К" при ТД на НАП - В.